Grote kunst in Nederland en België: Literatuur

Grote kunst in Nederland en België: Literatuur

Er zijn veel Nederlandse en Belgische kunstenaars die een enorme naam op hebben gebouwd. De meeste van deze grote kunstenaars zijn al jaren of eeuwen dood, maar de lijst wordt met regelmaat aangevuld met nieuwe namen die een grote rol van betekenis spelen. Wanneer we kijken naar de kunst in Nederland en België, valt op dat één van de kunststromingen net even iets groter is dan de overige vormen van kunst. Het gaat hier niet om de schilders, maar om de schrijvers. Op het gebied van de literatuur hebben Nederland en België namelijk een flink fundament. Aangezien de landen tot 1830 bij elkaar hoorden, is de basis van deze kunststroming overlappend.

Grote namen

In de tijd voor 1830 was er lange tijd een gedeelde traditie. Karel ende Elegast en soortgelijke werken zijn nog steeds boeken die veel gelezen worden, al dan niet voor school. Na 1700 neemt het noorden het heft in handen en valt de Vlaamse literatuur wat terug, tot 1830 waarin België zich afscheidt en een eigen identiteit opzet. Hier speelt de kunst een grote rol bij.

Op internationaal vlak wordt de literatuur van Nederland en België vaak onder één noemer geschaard. Hierbij zijn ontzettend veel grote namen te vinden. Vondel is er slechts een van, maar namen als Multatuli, Willem Verhoeven, Paul van Ostaijen, Bernlef en Mulisch zijn ook namen die niet snel naar de achtergrond zullen verdwijnen. De traditie van de literatuur staat stevig en ook hier heeft de kunst door de geschiedenis heen verschillende rollen gehad die vaak tegelijkertijd bediend werden. Zo is Multatuli een schrijver die de misstanden in Nederlands-Indië aan de kaak wilde stellen, maar tegelijkertijd heeft hij veel werk besteed aan de esthetiek van Max Havelaar. Had hij dit niet gedaan, dan was het boek waarschijnlijk nooit zo populair geworden.

Tegenwoordig is het maar matig gesteld met de literatuur. Dat heeft niet direct te maken met de schrijvers, want er wordt nog altijd met regelmaat een nieuw meesterwerk uitgegeven. Er zijn echter steeds minder mensen die de tijd nemen om een boek te lezen en hier ook een mening over te geven. De meeste boeken die gelezen worden, worden voor school gelezen en dat is jammer, want op deze manier zijn er steeds minder mensen die bekend zijn met de brede basis van de literatuur die wij hebben in de kleine landen, die hier toch ontzettend groot en bekend mee zijn. Wellicht dat het een korte fase is en dat de interesse in literatuur de komende jaren weer terug zal komen en we de grote namen op de kaften weer zullen herkennen met een kreet van opwinding.