Schilderkunst in Nederland en België

Schilderkunst in Nederland en België

Er zijn veel kunstenaars in Nederland en België die bijzonder beroemd geworden zijn. De meeste van deze kunstenaars hielden zich professioneel met de kunst bezig en de meeste van deze mensen zijn er niet rijk van geworden in hun eigen tijd. Sterker nog, de meeste schilders zijn bijzonder arm gestorven terwijl er nu miljoenen betaald worden voor de werken die zij tijdens hun leven gemaakt hebben en die destijds nooit goed verkocht konden worden. Hoewel hier uitzondering op te vinden zijn, is dat wel het verhaal dat voor de meeste schilders opgaat.

Tegenwoordig zijn er speciale hallen en galerijen in de musea waar de werken van deze kunstenaars verzameld zijn en waar veel mensen vanuit het binnen- en buitenland op afkomen. De werken zijn beroemd, hebben een rol gespeeld in de geschiedenis en zorgen ervoor dat wij beter begrijpen hoe de geschiedenis eruit gezien heeft. Welke schilders hebben daar een grote rol bij gespeeld?

België

In België zien we al op een bijzonder vroeg moment grote schilders opstaan. Pieter Brueghel de Oude is een man die veel schilderijen nagelaten heeft die tegenwoordig nog centraal staan in de musea. Ook Rubens en Van Dyck zijn namen die door de meeste mensen al snel herkend zullen worden. Zij vormden het einde van een periode, want met de Tachtigjarige Oorlog loopt de interesse voor de schilderkunst terug in België. Eigenlijk lopen alle kunstvormen wat terug in deze tijd tot 1830. Pas na de afscheiding van Nederland zien we een aantal grote namen opkomen, waaronder die van Gustaaf Wappers, die direct na de zelfstandigheid aan het schilderen geslagen is.

Op een later moment worden Henri Leys en nog later Jozef Peeters mannen met grote namen. De Vlaamse schilderkunst heeft echter geen moment stil gestaan na 1830.

Nederland

Rembrandt Harmenszoon van Rijn is één van de meest toonaangevende schilders uit de Nederlandse schilderkunst. Hij leefde in de 17de eeuw en zijn naam is zo groot geworden dat deze regelmatig gebruikt wordt om aan te geven dat een schilderij mooi is. Rembrandt zette zijn naam onder de Nachtwacht, een schilderij dat niet alleen een kunstwerk is, maar ook een inzicht geeft in de geschiedenis van Nederland.

Een andere schilder die we nog altijd in de taal terugvinden, is Jan Steen (een huishouden van Jan Steen). De schilder leefde om en nabij in dezelfde tijd als Rembrandt en maakte prachtige schilderijen van volle huiskamers met… je raadt het al: Een rommeltje.

De laatste Nederlandse schilder die niet gemist mag worden in een rijtje met namen, is Vincent van Gogh. Deze man schilderde de zonnebloemen, maar werken als De Aardappeleters zijn veel belangrijker geworden omdat zij ons een inzicht geven in de tragedie van het dagelijks leven van de mensen in die tijd.

Huidige schilders?

Er zijn op dit veel mensen die schilderen en die werken in exposities hebben. Wat betreft de Nederlandse en Vlaamse namen is de lijst oneindig lang, maar pas over een jaar of vijftig kunnen we zien welke van de namen groot geworden zijn en welke werken een belangrijke rol gespeeld hebben. Hedendaagse kunst is daarom vaak wat moelijker op waarde te schatten en dat is direct ook de reden waarom deze namen niet op deze lijst naar voren komen.